Tweet This
Back to All Events

Årsmøte 2017 - Tønsberg Cykkelklubb

25542315_1230319787069280_5661985477177258961_o.jpg

Tønsberg Cykkelklubb avholder årsmøte 2017, onsdag 24.01.18 kl 19:00 i vårt klubbhus. Årsmøtet kjøres etter våre statutter, nærmere bestemt kap. IV.ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. TCKs statutter ligger her:https://goo.gl/r11nd2

Innkommende saker må foreligge styret senest 11. januar. Sakene sendes enten på mail til leder@tck.no , eller klubbens postadresse (Tønsberg Cykkelklubb, Postboks 2159, 3103 Tønsberg). 

Fullstendig sakliste forelegges på nett 1 uke før årsmøte.

Valgkomiteen består av Rune Stendahl, Per Bergsjø og Svein Ødeskaug. Det er leder av TCK og 2 styremedlemmer og 1 vara til styret som er på valg, Forslag til kandidater rettes til Rune Stendahl. 

Velkommen!