Tweet This
Back to All Events

Menneske og naturen - bokkafe - Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Hvordan forholder vi oss til naturen? Et stort spørsmål, men på mikronivå, hva med trær, vedhogging, fugler og dyr? De siste årene har bøker som «Havboka», «Bienes historie», «Hel ved» og «En gatekatt ved navn Bob» fått stor oppmerksomhet. Anette Østad og May Haraldsen fra Sandefjord bibliotek setter fokus på menneskets plass i naturen, og hvordan natur og dyr beskrives i litteraturen. Hvordan skriver forfatterne om naturen og livet som omgir oss?

Gratis