Tweet This
Back to All Events

Utvikling av selvmedfølelse

Søndag 26.mars
Kl.10:00-15:00
Lunsj: 12:00-13:00
Pris: 900,-
Instruktører: Tor Magne Handeland og Kate Bredesen
Bindende påmelding innen 15.mars til: kate@nami.no
Søndag 26.mars inviteres du til å jobbe med å utvikle selvmedfølelse. Du vil få relevante verktøy til å være mer vennlig og empatisk mot deg selv når du opplever stress, nederlag, kjenner på utilstrekkelighet og blir selvkritisk.Utvikling av selvmedfølelse gir deg en større evne til å håndtere stressede og utfordrende situasjoner, og kan fremme en større opplevelse av økt selvverd.

Har du spørsmål er det bare hyggelig om du tar kontakt.
Kate: 92431917, e-post: kate@nami.no

INSTRUKTØRER
Tor Magne Handeland jobber som sykehusprest ved Drammen sykehus og har mange års erfaring med praktisering av mindfulness. Han er sertifisert instruktør i mindfulness fra UCLAs Mindful Awareness Research Center (MARC), og holder kontinuerlig kurs i mindfulness for privatpersoner, helsepersonell, ledere og ansatte innen administrasjon. I tillegg holder han foredrag og underviser om mindfulness både i helsevesenet, barnehager, skoler, bedrifter og organisasjoner. Tor Magne var også en av initiativtakerne til konferansen «Empathy and Compassion in Society 2016» som ble arrangert i samarbeid med Mindfulness Norge.


Kate Bredesen driver Nami – Stressfri Sone hos Hungry Heart Helse og Livsstil. Hun er utdannet refleksolog og sykepleier og har praktisert mindfulness siden 2009. Hun er sertifisert instruktør i oppmerksomhetstrening fra Scandinavian Centre for Awareness Training (SCAT), og har internasjonal sertifisering i Mbsr (Mindfulness basert stress reduksjon) fra Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA). Hun holder mindfulness kurs, tilbyr individuell veiledning, og underviser i mindfulness innen attføring, barnehager, kommune, og fengselsvesenet