Tweet This
Back to All Events

Bildebokfestivalen 2017 - Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Vestfold

Velkommen til forskerdagen under Høgskolens sjuende Bildebokfestival 20. januar! i Auditorium Larvik! Førsteamanuensis Hilde D. Hogsnes, HSN, med foredrag om bildebokas potensiale i overgangen fra barnehage til skole. Førsteamanuensis Trude Hoel, Lesesenteret i Stavanger om muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok, og fortellerkompetanse i overgangen barnehage – skole. Stipendiat Monica Gundersen Mitchell, UiS: Når store leser for små - Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer Festivalen er et samarbeid mellom Institutt for språkfag, høgskolebiblitoeket og studentbokhandelen Brage. Arrangementet er gratis, men med påmelding til brom@hbv.no