Tweet This

Bygg- og tømrermester Torolf Stenersen AS er et allsidig byggmesterrma, og utfører alt fra skifte av et vindu, til restaurering og oppføring av større boliger og hytter. Vårt primære arbeidsområde er Vestfold. Vi har mange dyktige håndverkere i staben; vi er pr. dato 37 ansatte og staben består av motiverte og dyktige medarbeidere hvorav 7 har mesterbrev, 1 byggteknikker, 23 med svennebrev, og 3 lærlinger.  Alle er fast ansatt og bosatte i Sandefjord.

 
 

Vårt virkeområde er hovedsakelig oppføring av hytter og hus, tilbygg, restaurering, brygger og bad/våtrom samt små oppdrag for privatmarkedet med Vestfold som arbeidsområde. Med moderne verktøy utfører vi alle typer byggeoppdrag, alt fra grovt tømrerarbeid, til fint innredningsarbeid. Vi har de siste 15 årene vært samarbeidspartner med If forsikring og forsøker hver dag og leve opp til slagordet «rolig, det ordner seg».

 

Dette gjør at vi ofte opptrer som totalentreprenør, slik at kunden kun
har én ansvarlig å forholde seg til, nemlig byggmesteren.

— Håvard Andre Andreassen, daglig leder i Torolf Stenersen AS

Vi utfører alle typer byggeoppdrag:

 
 
  • Ny bolig eller hytte
  • Tilbygg
  • Restaurering
  • Rehabilitering
  • Arkitekttegnede hus og hytter
 
  • Brygger
  • Bad
  • Terrasser
  • Vi gjør også mange badstuer, kjøkken og spesialinnredninger.
 
 
 

Totalentreprenør

Vi utfører de fleste oppdrag som hoved- eller totalentreprenør slik at du som kunde bare har én ansvarlig å forholde deg til. Bedriften har mange faste samarbeidspartnere innen VVS, malingstjenester, anleggsgartner, elektro, mur/betong, blikk og ventilasjon for å nevne noen, og sammen med disse skreddersys utførsel og kvalitet på alle oppdrag vi utfører.

 
 

Vi skal også være tilgjengelige, og satser på tilstedeværelse gjennom lokal tilhørighet. En kontinuerlig og god kontakt med kunden er viktig for å oppnå en løsning som er i tråd med kundens ønske og behov.

 
Med eget snekkerverksted, og med moderne verktøy utfører vi alle
typer byggeoppdrag.

— Håvard Andre Andreassen, daglig leder i Torolf Stenersen AS

 

 

Vi gleder oss over byggoppdragene i skjærgården


Vestfoldskjærgården har blitt en av de viktigste arbeidsområdene våre. Fra start av har vi hatt den store glede med å bygge hytter i alle slags størrelser og uttrykk - alle med sitt særpreg og arkitektur som passer fint inn i kysstlandskapet.

 
 

For oss er dette gode utfordringer, og vi skal stå for kvalitet hele veien. Vi har i tillegg et nært samarbeid med både kunde og arkitekt. Dette bidrar til å gi optimale løsninger og et godt resultat.Hyttebygging er virkelig en av hjørnesteine i bedriften vår. Det samarbeidet vi har med hytteeiere, arkitekter, underleverandører, og samarbeidspartnere i 25 år, har resultert i at vi besitter en unik ekspertise og kompetanse innen bygging av fritidsboliger i det spesielle kystlandskapet i Vestfold. Fylket Vestfold er den kystlinjen i Norge med størst antall hytter. 

Den gode kjennskapen vi har opparbeidet om lokale forhold og arbeidsprosessen fra planleggingstadiet til ferdig hytte, gjør at vi føler oss robuste og ser positivt inn fremtidens hyttemarked i Vestfold. 

I tillegg til tradisjonell byggmestervirksomhet, har vi også etter hvert fått lang og god erfaring med oppføring av arkitekttegnede hus og hytter. Kunder i denne delen av markedet ønsker ofte skreddersydde løsninger, samt en bolig med det lille ekstra, både med tanke på detaljer og stil. 

Brygger

 
 

Leter du etter en ekspert på brygger? Torolf Stenersen AS i Sandefjord / Vestfold har lang erfaring innen bygging av brygger. Bryggeanlegg skal tåle sterke påkjenninger fra både vann, vær og båter, og derfor bør anlegget baseres på kvalitetsmaterialer. Dette sikrer du deg om du lar oss forestå byggingen av bryggeanlegget.


 

Brygger - viktig å innhente tillatelse

Dersom du ønsker å etablere brygge er det viktig å innhente tillatelse fra kommunen i forkant, ellers kan du risikere å måtte rive ned bryggen igjen. Vi kan hjelpe deg med å utfylde søknad, og vi kjenner til de kravene som stilles i forhold til anlegg av brygger.

Å få tillatelse til brygge i strandsonen er vrient hvis området ikke er regulert til bebyggelse, eller brygga er nødvendig for å sikre adkomst til eiendommen (jf. plan-og bygningsloven § 17-2.3). Ofte når sommeren nærmer seg, brygger det gjerne opp til tvister i forbindelse med brygger, være seg mellom private og myndighetene, eller naboer imellom. Både i offentligrettslig og privatrettslig forstand representerer en brygge en potensiell kilde til konflikt.

 

Brygger - velg en spesialist

Når det gjelder bygging av brygger er det viktig ikke å overlate jobben til amatører. I verste fall kan det ha fatale konsekvenser dersom bryggen ikke er konstruert etter anerkjente foreskrifter. Velger du oss, velger du en aktør som jobber etter de høyeste standardene på området.