Tweet This

HORTEN-BASTØY-ÅSGÅRDSTRAND, HORTEN HISTORISK TURSTI 22

Asgardstrand

Turen er ca 19 km. Det er en båttur som bør kjøres, padles eller ros i moderat fart.

Turbeskrivelsen er skrevet av Odd Kristian Larsen i 2013. Opplegget er et samarbeide mellom Borre historielag, Horten kommune og Horten og Omegn Turistforening.

Turbeskrivelsen har referanser til tallene i bildekartet som er bilde nummer 2 i bildekarusellen over. Turbeskrivelsen kan åpnes som en pdf file. Du kan skrive ut side 2 på et A4 ark og ta det med på turen. Side 2 egner seg også til å ha åpen i et eget vindu på PC-en slik at du kan se bildekartet der samtidig som du leser teksten under.

åsgårdstrand-download-(11).jpg

1. Horten gjestehavn og Horten turistkontor.
Tilsreisende båtbrukere vil jeg anbefale et besøk innom Horten Turistkontor. Det ligger rett nord for gjestebryggene. Horten kommune har et allsidig stort kulturtilbud å by på. Du får utlevert Byguide Horten, brosjyrer, kart, beskrivelser og kart over fiskeplasser. De har også alle Historiske Turstier i Horten kommune, brosjyrer i samme serie som den du nå leser. De svarer på de spørsmål du måtte ha. Kort sagt et nyttig besøk.

Så starter vi turen fra Horten gjestehavn, en av de beste gjestehavner langs hele norskekysten. Det bør være en båttur i moderat fart. Ingen fartsetappe. Vær obs når du krysser leden for fergen mellom Horten og Moss.

2. Vil du fiske?
Hva smaker vel bedre enn stekt makrell på sommertid? Se det medtatte fiskekartet over fiskeplasser.

3. Bastøykalven.
Vi styrer mot Bastøyas nordspiss. En fjellknause med bratte bergskråninger mot fjorden i vest. Den skiller seg ut mot den ellers flate øya og er knyttet til denne med et smalt belte. Kalven har et rikt fugleliv og botaniske sjeldenheter.

4. Bastøybukta.
Tidligere var Bastøybukta et yndet oppankrings- og badested. Selve bukta er fremdeles tilgjengelig for publikum som kommer med egen båt, mens det krever spesiell avtale å ta den offentlige båten ut. Horten kommune arrangerer to utflukter om sommeren. Fengselet har én åpen dag. Dette i kontrollerte former, med påmelding.

5. Fyret.
Fyret vi passerer ble tent 20. november 1918. Det er nå bare en markeringslampe på fyret som ble nedlagt i 1986. Mefjordsbåen har overtatt med en automatisk lykt. Den ligger sydøst for Bastøy.

6. Granskog og kjerreveg.
Her på østsiden av øya er det noe brattere terreng dekket av granskog. Det går en kjerreveg langs land, bygget av guttene.

7. Bastøykongen.
Vi passerer nå en inne på land en geologisk raritet – Bastøykongen; en stor stein som siste istid har formet.

8. Skjøtehus.
Her på sydspissen av øya er det et 150 m2 nedsprengt rom som er et skjøtehus for 6 tykke elektriske kabler for føring over fjorden. Overflaten er tildekket, så du ser det ikke.

9. Buvika og Rødskjær naturreservat.
Det er et grunt våtmarksområde med lav vannstand, og har et yrende fugleliv. Opptil 160 arter er registrert. Grunt vann og mye stor stein i dette farvannet!

10. Østenskjær og Rødskjær
har sammen med sydspissen besøk av eller har en fast stamme av steinkobbe (sel). Kolonier av fugl hekker her. Rødskjær er fredet som del av naturreservatet.

11. Flyvrak.
Syd for Østenskjær styret et engelsk Lancasterfly i sjøen 31. desember 1944 ved midnattstid, skutt ned av tysk jagerfly. Vraket ble funnet av hobbydykkere fra Horten på 40 meters dyp 26. juni 1967.

12. Åsgårdstrand gjestehavn
er en av kystens mest moderne havner, se igjen i Byguide Horten. Se også andre turer i Historiske Turstier i Horten kommune, som omtaler en god del severdigheter i Åsgårdstrand.

13. Fjugstad naturreservat.
Du drar nå langs land nordover mot Horten igjen. Skogen du ser her har Norges største naturlige askeskog. Et område er satt av til naturreservat. Strandkanten har en vakker, mye brukt kyststi, se tur 1 i Historiske Turstier i Horten kommune.

14. Steinbrygga båthavn.
Legger du inntil i båthavna, kan du besøke Borreparken, nordens største samling av monumentale gravhauger, Midgard historiske senter og en fantastisk Gildehall. Besøk også Borre kirke fra 1100-tallet med sine meget severdige klenodie og flott interiør.

Takk for turen

Generelt:

Bastøya. Arealet er 2,3 km2, omkretsen er 8,7 km, lengde er 3 km, og bredden er 1,4 km på det bredeste. I nord er et høydedrag hvor høyeste punkt er 46,7 m.o.h.

Geologiske forhold. Fjellgrunnen på øya består av rombeporfyr. Rombeporfyr er en lavabergart med lyse feltspatkrystaller i en finkornet masse. Fargen er rødbrun og lett kjennelig med de gulhvite spettene. Sand og grusholdig løsmasser av nedslipt berggrunn etter istiden er strandavsetninger. Landet hev seg og viser tydelig disse hevningene. Disse løsmasser danner jordsmonnet på øya. På Bastøyas sørvest kyst er det et spesielt sjeldent landskap. Store sammenhengende flater med vegetasjonsløst steinlag over berggrunn.

Dyrket mark. 470 – 480 dekar er dyrket mark. 1200 – 1300 mål er skog. Skogen består mest av gran, en del løvtre, innblandet med for eksempel lind og andre varmekjære slag. Øyas navn stammer trolig fra tiden de brukte basten innerst i barken på grana og tilvirket den til grovt tauverk. Derav navnet Bastøya.

Brukere og eiere av øya. Syver Andersen Berg tilhører slekten som har vært her lengst, i 153 år, og kom hit i 1745. Han var da bruker under Vallø Saltverk som kjøpte øya i 1744. Mulig at saltverket hadde saltpanner i strandkanten på Bastøya. Etterslekten etter Syver eide de 7 gårdene som staten innløste i 1898.

En etterkommer var skipsbyggermester Mads Andersen Bastø med egen bedrift på øya. Mange skuter ble sjøsatt, den mest kjente fikk navnet Skjoldmøen.

Staten overtar i 1898, og begynte å bygge etter tegninger av arkitekt Christian Furst 5 såkalte hjem og en kirke, beregnet på 150 gutter. Det var flere driftsbygg, verksted m.m. på øya.

Det var først guttehjem på Bastøy fra 1900 til 1970. Statens vernehjem hadde tilhold der fra 1970 til 1983, og institusjonen var da beregnet for løsgjengere og alkoholikere. Nå til slutt fengsel, fra 1984. Med permanent status fra 1988.

Den dystre historien om guttehjemmet, sosialhistorien om denne forbedringsanstalt for fattige gutter, ønsker forfatteren ikke å gå inn på. Den laveste aldersgrense for å bli sendt til skolehjemmet var 8 år, og noen kunne bli værende der til de var 18 – 21 år.


Type: Padletur

Lengde: Ca. 19,0 km

Varighet: 3 timer +

  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her

Gradering: Middels +

  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her

Passer: Voksen, senior


ADKOMST

Med egen båt eller kajakk fra Gjestehavna i Horten. Rundturen kan like godt startes fra Åsgårdstrand, Borre eller seilerhavna i Horten.

Vær obs på grunner ved sydøstenden av Bastøya, vest for Bastøya og utenfor Borre. Motorbåter bør holde god avstand til land, men kajakker anbefales å gå innom Rødskjær og Østenskjær.

VEIBESKRIVELSE FRA GOOGLE MAPS

La Google Maps vise deg veien frem. Du kan bruke den posisjonen du har nå, eller skrive inn stedsnavnet du reiser fra.

Fra min posisjon

eller

Fra sted

Denne tjenesten leveres av Google Maps. UT.no har ikke ansvar for innhold eller tjenester levert av eksterne aktører.