Tweet This

HALLEVANNET

En måte å finne ut om en innsjø er et godt padlevann er å sjekke omkretsen i forhold til flatinnholdet. Et lite flatinnhold kombinert med stor omkrets betyr ofte at det er mange bukter og nes i sjøen. Det betyr ofte trange og spennende passasjer, og mange muligheter for å komme i le for varierende vindretninger. Hallevannet, vest for Larvik er slik sett et spennende objekt. Ca 3,7 km2 stort og med en omkrets på nesten 34 km lar seg høre.

 Innsjøen ligger kloss i E 18 og hver dag kjører en strøm av bilister som ikke vet hvilken perle de passerer forbi.  Det betyr imidlertid at innsjøen er meget lett tilgjengelig. At E18 nå er i ferd med å bli flyttet litt lenger nordover i dette området vil neppe forandre mye på dette. 

Det går faktisk an å sette kanoen eller kajakken utpå ved rasteplassen ved E 18, men det er bedre å kjøre av på den lille veien som går av fra Europaveien helt nordvest i Hallevannet og sette ut farkosten i bukta som ligger på venstre side etter knapt en kilometer. Det er også utsettingsmuligheter flere andre steder rundt sjøen

Med sine mange små og idylliske bukter er det et vell av padlemuligheter i Hallevannet. Innsjøen er forresten så oppdelt at flere av armene har egne navn. Du kan derfor for eksempel starte i Vassbotnvannet og padle sørover til Tverrfjorden. Der ligger Eikedalen turisthytte i østenden. Den eies av Larvik og Omegns turistforening, er ubetjent og kan være et aktuelt overnattingssted for dem som padler i området. Deler av året kan Eikedalen også tilby servering på søndager.

På Tverrfjorden kan turen fortsette vestover, gjennom et smalt sund til Vestmunnvannet og helt innerst til vestenden. Der ligger Elva naturreservat som er opprettet for å ta vare på et spesielt elveløp og et myrområde. På det 98 dekar store verneområdet er det også litt sumpskog  det absolutt er verdt å svinge bortom for å studere nærmere.  

Hallevannet ligger bare 48 m oh. og det er mange partier med frodig og interessant natur rundt den.  Det er derfor store muligheter til å bruke lang tid til å utforske vannets kriker og kroker. Det er noen hytter rundt vannet, og de har naturlig nok lagt beslag på de beste plassene sett med øynene på oss som leter etter teltplass, men det finnes fremdeles muligheter for de av oss som vil bruke telt, blant annet rundt Vestmunnvannet.

Turen inn i vestenden av Vestmunnvannet og tilbake til Vassbotnvannet er en passende dagstur. De som ønsker å padle lenger kan godt fortsette fra Tverrfjorden og fire kilometer sørover helt til enden av Hallevannet.  Der går Halleelva sørover og ut i sjøen i Hummarbakkfjorden. Å padle helt dit er en mer krevende tur.  Har du med deg tralle til kanoen eller kajakken kan du også dra farkosten over til Torpevatnet sørvest for Hallevatnet. Der kan du padle nesten ut til Langesundsfjorden.


Lengde ca 15 km . 


Varighet: 3 timer
 


Type: Padletur, kajakk, kano

Lengde: Ca. 6,6 km

Varighet: 1 dag +

  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her

Gradering: Enkel +

  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her

Passer: Voksen, barn, senior


ADKOMST

Hallevannet ligger ca 6 km vest for Farris og Larvik langs E 18.

VEIBESKRIVELSE FRA GOOGLE MAPS

La Google Maps vise deg veien frem. Du kan bruke den posisjonen du har nå, eller skrive inn stedsnavnet du reiser fra.

Fra min posisjon

eller

Fra sted

Denne tjenesten leveres av Google Maps. UT.no har ikke ansvar for innhold eller tjenester levert av eksterne aktører.


Kilde: UT.NO - Sist oppdatert: 13.01.2016
"Hallevannet" av Larvik og Omegns Turistforening er lisensiert under CC BY-SA 4.0.