Tweet This
 

Problemer med maur, mus og veps?
Maurex, Vestfolds skadedyrbekjemper, tar oppdraget med å fjerne skadedyrene fra hus og hytte.

 
 

Skadedyr i husholdningen kan være mer enn en plage - de kan være en trussel mot din eiendom og din helse. Det er viktig å gjøre tiltak før problemene blir for store. Har du mistanke om et skadedyrproblem, har Maurex tiltak som vil løse dine skadedyrproblemer. Maurex opererer i hele Vestfold.

 
 
Maurex har bekjempet skadedyr siden 1999 og er blandt de første i landet som fikk offentlig godkjenning gjennom nasjonalt folkehelseinstitutt i 2004.

MAUREX AS

Maurex AS er et lite og lokalt firma som med personelig oppfølging yter maksimal service til sine kunder. Derfor tilstrebes nøyaktighet og kva-litet, slik at ikke unødvendig mye tid går med til reklamasjoner og klager fra kundenes side. Maurex har bekjempet skadedyr siden 1999 og er blandt de første i landet som fikk offentlig godkjenning gjennom na-sjonalt folkehelseinstitutt i 2004.

 

IDENTIFISER DIN TRUSSEL

 

STOKKMAUR

Maur er vanskelig å bli kvitt og stokkmaur er den vanskligste å bli kvitt. Stokkmaur er dessuten veldig sky. De kan holde seg skjult i veggene lenge, og de kan være vanskelige å oppdage. Har de funnet et sted å leve i “husets kropp” kan de legge egg og bli flere hundre i løpet av en sommer og knapt vise seg for mennesker. Stokkmaur er Norges største maur med dronninger som er opptil 18 mm lange. Størrelsesvariasjonene på arbei-derne er imidlertid stor (5-14 mm), så de kan lett forveksles med arbeidere av rød skog-maur.

Fargene på hodet til røde skogmaur er rødt og svart, mens stokkmaur har helt svart hode. Stokkmauren er den av maurartene som utgjør den største trusselen med skadeverk på hytter. Stokkmaur finnes er en av få insektsarter som kan gjøre skader på bygninger. Skaden kommer når mauren gnager ut tre eller isolasjonsmateriale for å anlegge reir.

SORT JORDMAUR

Gjør ikke skade på bygninger men kan være svært plag-somme med sin tilstedeværelse over alt hvor de kan finne mat (f.eks. en dråpe saft). Som navnet tilsier er sort jordmaur en mørk, nesten sort maur.

 

MUS OG ROTTER

Mus etablerer seg der de finner trygghet og varme. Under gun-stige forhold med trygghet og nok tilgang til føde kan musen få unger hele året. Vanligvis får de 5-6 kull i året. Mus bosetter seg gjerne på loft, i vegger og under gulv. De ødelegger iso-lasjon, tekstiler og matvarer. Mus er altetende, men foretrek-ker korn og kornprodukter. I mangel av dette kan den forgripe seg på alt fra såpe, stearin og kitt.

I motsetning til musa som søker varme og trygghet, trives rotter nær sagt over alt. De kan bosette seg i hytter, boliger, søppelfyllinger, lagerbygninger, fjøs, grøftekanter, kloakker og i fuktige kjellere. Rotter er er en alvorlig smittespreder.

 

VEPS

Vepsebolet er ofte plassert fritthengende for eksempel i busker, trær, innunder tak eller på loft. Det kan væree direkte farlig å fjerne vepsebolet selv uten profesjonell hjelp.

Veps

 RING 48 09 32 32 FOR KONTROLL OG BEKJEMPELSE

www.maurex.no

VEPS  -  STOKKMAUR  -  MUS  -  SNEGLER