Tweet This
Back to All Events

Program for 17. mai i Holmestrand

 • Holmestrand Norway (map)
17 mai sande lag.jpg

Velkommen til 17. mai-feiring i Hof, Vassås, Holmestrand, Gullhaug og Hillestad. 17. mai-komiteen  oppfordrer alle byens innbyggere, foreninger og institusjoner til å slutte opp om de forskjellige arrangementene.

Program Hof og Vassås

10.00 Gudstjeneste i Hof kirke

10.15 Hof skolekorps spiller på Veset - blomsteroverrekkelse ved to fra korpset

10.45 Flaggborg og kirkegjengere går til Hof herredshus

11.45

 • Velkommen v/ representant for 17. mai komiteen i Hof

 • Allsang 1.vers av Fagerterlandet

 • Tale og bekransning ved ordfører

 • Tale for dagen v/ elever fra Hof skole

 • Allsang.1-vers av Ja vi elsker dette landet

Hof skolekorps og Hof hormnusikk spiller til sangen

12.00 17. mai-toget i Hof går fra Hof herredshus - Grønsetfeltet (Grønsetveien) - gangsti til Torshaugfeltet - Veset - ned Torshaugveien - Frøyasvei - ut hovedveienog videre til Hofhallen.

Togoppstilling: Politi, ordfører, flaggborg, Hof skolekorps, Hof skole, Eidsfossbarnehage, Hof barnehage, Rakkerungen familiebarnehage, Espira Sundbyfossbarnehage, øvrige innbyggere

13.00 Samling ved Hofhallen Underholdning fra scenen, leker for barna, salg av kaffe, kaker, is ogbrus. Overskuddet fra salget går til lag og foreninger som deltar ifeiringen, samt til elev-arrangementer etter søknad. Ta med bord og stoler.

15.00 Gudstjeneste i Vassås kirke

Ca 15.45 Tog fra Vassås kirke til Granly. Vassås Tut og Blæs spiller

På Granly: Underholdning av Vassås Tut og Blæs, leker for barna, kiosk med vafler, rømmegrøt og is, loddsalg og utlodning av fine lokale premier.

 

PROGRAM - Holmestrand, Gullhaug, Hillestad

FORMIDDAGENS ARRANGEMENTER

07.00 Salutt fra fjellet

08.00 Flaggheising på Dr. Graaruds plass v/Holmestrandsspeiderne og HUK Bekransning av bautaen over de falne v/Nordre Vestfold Forsvarsforening

08.00 Flaggheising på Hvitsteintoppen og bekransning av bautaen over de falne v/Foreningen Norden

08.15 Bekransning av Hans Nysoms bauta v/Holmestrandsspeiderne

08.20 Blomster ved Dr. Graaruds byste v/ordfører Blomster ved Nils Kjærs statue

08.20 Bekransning av Nysom og Røeds bauta (Botne kirke) v/Botne historielag

10.00 Samling til barnetoget ved Holmestrand stasjon (kollektivterminalen)

10.15 Barnas 17. mai tale av elever i 7. klasse fra Ekeberg skole

Ca 10.30 Barnetoget går fra Holmestrand stasjon - Rådhusgaten - Langgaten - Bilet - J.B. Holstgate - Sykehusveien - Jernbanegaten - Weidemanns gate - Havnegaten - Dulpen Holmestrand skolekorps, HUK og Hillestad promenadeorkester spiller

10.00 Botne aktivitetssenter har åpent hus til klokken 14.00 Kafeteria med rundstykker, kaffe og kaker. Utlodning ca. kl. 13.00

 • Hillestad promenadeorkester spiller

 • Tale for dagen v/Roar Grønvold

 

ETTERMIDDAGENS ARRANGEMENTER

Ca 12.00 Underholdning, leker og kafeteria ved barneskolene

12.00 Gudstjeneste i Hillestad kirke

12.45 Samling til folketog ved Hillestad kirke

13.00 Folketoget i Hillestad går fra Hillestad kirke til FjellhallHillestad promenadeorkester (HPO) spiller Talefordagen, konsertv/ HPO, leker, loddsalg og kafeteria

15.00 Hillestad promenadeorkester spiller ved Holmestrand sykehjem, omsorgsboligene på Rove og Rovebakken

16.30 HUKspillervedKjærsenteret

16.45 Samling til Borgertoget ved Holmestrand Museum

17.00 Borgertoget går Rådhusgaten - Langgaten - Skolegaten - Grønnerupsgate - Hagemannsveien til Hagemannsparken. Holmestrand skolekorps og HUK spiller.

17.30 Borgerstevne i Hagemannsparken

 • 17. mai komiteen v/ Christina Berg ønsker velkommen

 • Tale for dagen

 • Underholdningsinnslag

 • Russetale v/russepresidenten

 

17. mai-komiteen 2019 består av:

Christina Berg, Jon Halvard Tunheim, Grete Wold, Ben Kulleseid, Gro Skuland, Jessica Roso, Svein Erik Schulze, Janicke Vilnes, Per Arne Sæther, May Strande, Kjersti Jergel-Johnsen (vara)

Earlier Event: May 17
17. mai i Larvik - Program 2019
Later Event: May 17
Program 17. mai i Sandefjord 2019