Tweet This
Back to All Events

Åpen kontordag på Teie ang forslag til gatebruksplan

  • Teie Torg Nøtterøy Nøtterøy (map)


Åpen kontordag på Bellevue-senteret og på Teiegården, der representanter for Statens vegvesen og Færder kommune er til stede for å svare på spørsmål og gi informasjon om forslag til gatebruksplan på Teie.

49896675_2314010412176267_2654811636044398592_n.jpg

Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Teie. Planen skal på et overordnet nivå gi retningslinjer for kjøremønster, kollektiv- gange og sykkeltrafikk, parkering og opphold/rekreasjon i Teie sentrum. Nå ligger planforslaget ut på høring med høringsfrist 1. februar.

Her kan du lese planforslaget: https://bypakketonsbergregionen.no/aktuelt/gatebruksplan-for-teie-paa-hoering/

Later Event: January 12
Nybegynnerkurs i west coast swing