Tweet This
Back to All Events

CoachingStudium kull 21 - Quality Hotel Tønsberg

Vi har fortsatt 4 ledige plasser på gruppa som starter opp 9 januar 2018. Det er fortløpende opptak.
Det er samlinger på følgende datoer:
Modul 1. 09 - 11 januar
Modul 2. 20 - 22 mars
Modul 3. 22 - 25 mai.
CoachingStudium fokuserer på:
Utvikling av en mer coachende lederstil.
Bli mer bevist din kommunikasjon.
Relasjonskompetanse.
Vi gir mengdetrening i verktøy som stimulerer og utfordrer til bedre prestasjoner.
Du får økt kunnskap om læring og utvikling.

Målgruppe er ledere eller potensielle ledere som er på forskjellig stadier i sin karriere.

Målet er å gjøre deg bedre i stand til å praktisere coaching som integrert del av ledelse og synliggjøre coaching som et handlekraftig verktøy i utviklingen av individ, gruppe og organisasjon.