Tweet This
Back to All Events

Revival Alliance konferanse - Oslofjord Convention Center


(English version below) For første gang har Revival Alliance valgt å ha sin årlige konferanse i Norge. Dette er et samarbeid mellom Bill og Beni Johnson (Bethel Church, Redding), John og Carol Arnott (Spread the fire ministry, Torronto), Rolland og Heidi Baker (Iris ministry, Mosambik), Che og Sue Ahn (Harvest rock kirken, Pasedena), Georgian og Winnie Banov (Global celebration) og Randy og Deanne Clark (Global Awakening). Kom å bli inspirert med en konferanse på fire dager med lovsang og undervisning. La oss stå sammen på tvers av menigheter i enhet for at Guds rike skal ha fremgang i landet vårt og Europa. Hjertelig velkommen! Mer informasjon kommer! ----------------------------------------- English: For the first time Revival Alliance has chosen to hold its annual conference in Norway. This is a partnership between Bill and Beni Johnson (Bethel Church, Redding), John and Carol Arnott (Spread the Fire Ministry, Toronto), Rolland and Heidi Baker (Iris ministry, Mozambique), Che and Sue Ahn (Harvest Rock Church, Pasedena), Georgian and Winnie Banov (Global celebration) and Randy and Deanne Clark (Global Awakening). Come and be inspired by a four-day conference of worship and teaching. Let us stand together in unity across churches so that the kingdom of God will prosper in our nation and throughout Europe. More information to come!