Tweet This
Back to All Events

Nærdemokratikonferansen - Bølgen Kulturhus

Fellesnemnda Lardal og Larvik v/ Nærdemokratiutvalget ønsker velkommen til Nærdemokratikonferansen på Bølgen Kulturhus fredag 12. mai 2017 kl. 09.00 - 15.00, gratis inngang og ingen påmelding. Programmet finner du på www.nyelarvik.no og nederst i denne teksten. Lurer du på hvordan du kan være med å påvirke? Ved en kommunesammenslåing har man mulighet til å endre og satse på nye områder. Blant annet å utvikle nærdemokratiet i den nye kommunen. Da trengs det nye måter å la alle påvirke, slik at avstanden mellom innbyggerne og politikerne skal bli mindre. Fellesnemnda har derfor satt ned et nærdemokratiutvalg. - Vi skal jobbe på lag for nye Larvik kommune og håper at mange tar turen til konferansen, sier leder av utvalget, Magdalena F. Lindtvedt. - Vårt ønske og mål er at nye Larvik kommune skal bli en foregangskommune på demokrati i praksis. Vi vil se hvilke muligheter vi får når flere er med og påvirker. Vi mener at nøkkelen til å lykkes ligger i at alle er med og vet at de har muligheten til å si sin mening. For å nå vårt mål starter vi jobben med denne nærdemokratikonferansen. Her setter vi nærdemokrati på agendaen og vil invitere deg til å delta med dine tanker og høre på gode foredragsholdere med bred erfaring og god spennvidde. Vi håper at alle, gjennom denne konferansen, skal få innspill og ideer til hvordan vi i praksis kan være med å påvirke og utvikle nærdemokratiet i den nye kommunen. PROGRAM Konferansier: Bjørn Z. Ekelund 09.00 - 09.15 Åpning ved ordfører i Lardal og leder av fellesnemda Knut Olav Omholt og ordfører i Larvik Rune Høiseth 09.15 - 10.15 Folkevalgte og velgere: Åpenhet, lydhørhet og effektivitet ved professor Jan Fridthjof Bernt. Kommentarer, spørsmål, svar. 10.15 - 10:30 Pause 10.30 - 11.30 Det optimale nærdemokratiet i fremtiden ved professor Dag Jørund Lønning. Kommentarer, spørsmål, svar. 11.30 - 12.15 Enkel bevertning/lunsj 12.15 - 12.30 Kulturelt innslag 12.30 - 12.45 Arbeidet i Nærdemokratiutvalget og resultater spørreundersøkelsene ved Magdalena Lindtvedt, leder av Nærdemokratiutvalget 12.45 - 13.30 Hva gir et godt nærdemokrati? ved forsker Marte Winsvold (PhD.), Universitet i Oslo 13.30 - 13.45 Pause 13.45 - 14.30 Debatt, spørsmål, kommentarer. Deltakere: Professor Jan Fridthjof Bernt, professor Dag Jørund Lønning, Marte Winsvold. Debattledere: Bjørn Z. Ekelund og Magdalena Lindtvedt. 14.30 Oppsummering og avsluttende kommentar ved Bjørn Z. Ekelund 15.00 Konferanseslutt Har du spørsmål om konferansen? Kontakt Erik A. Sørensen, telefon 91 54 66 27 eller epost til eas@eas-as.no

Later Event: May 12
Fredagskafé - Larvik