Tweet This
Back to All Events

Messe i Bedehuset - Tønsberg

Kirkens Bymisjon holder åpen kafe for alle i Bedehuset hver torsdag. Denne torsdagen fra kl. 18:00 har vi messe ved prest Hans Olav Gilje. Musikkansvarlig er Fredrik Finckenhagen. Arrangementet er gratis og det serveres suppe, kaffe og vafler. Det er anledning til å gi en gave til Kirkens Bymisjons arbeid. Alle er hjertelig velkommen. Hans Olav er 67 år og pensjonist, født i Stavanger. Han har vært prest siden 1977 og jobbet som feltprest, menighetsprest, sykehusprest, ansatt i NMS, stipendiat ved Modum Bad, studentprest, fak.lektor på M.F. og fengselsprest. De siste årene vikarprest i Sjømannskirken i Spania. Ved siden av ordinær prestetjeneste har han utdannelse innenfor terapi og samtaler med mennesker som trenger veileding og hjelp.Vi arrangerer også quiz hvor det deles inn i lag fordelt på bordene.