Tweet This
Back to All Events

HURRA FOR DEG! - Tønsberg og Nøtterøy bibliotek


5. april arrangerer Tønsberg Press markering mot midlertidige oppholdstillatelser for enslige asylsøkende barn mellom 16 og 18 år. I 2016 fikk 316 enslige asylbarn mellom 16 og 18 år midlertidig opphold uten rett til fornyelse i Norge. Det vil si at de får være i Norge frem til de fyller 18 år, men at de skal returneres til opprinnelseslandet sitt etter det. Dette er barn som allerede er i en utrolig sårbar situasjon etter å ha levd i land med krig og konflikt og vært på en farlig flukt alene. Når de endelig kommer til Norge og tror at de er i trygghet; men her settes livet på pause. I dag rapporterer mottaksledere over hele landet at flere av barna med midlertidig opphold har utviklet psykiske lidelser eller forsøkt å ta sitt eget liv. Press mener at ordningen med midlertidig oppholdstilaltelser må fjernes - og derfor inviterer vi til markering 5. april. Mer informasjon om program og sted kommer snart. Bare spør hvis dere lurer du på noe! 🙂