Tweet This
Back to All Events

'Urter til mat og medisin i ny og gammel tid’ - Østre Halsen kirke

Larvik hagelag får besøk av Anne K. Gundersen fra Auen urtegård. Hun har lang erfaring med dyrking og bruk av urter. Hun vil fortelle oss hvordan vi skal komme i gang med dyrking av noen av de mest vanlige og mest brukte urteplanter, hvordan de skal behandles og hva man kan bruke disse til. Og som vanlig er det servering og utlodning ! Alle er hjertelig velkommen ! Larvik hagelag