Tweet This
Back to All Events

Frodig fangst og naturskildring - Hvalfangstmuseet

Frodig fangst og naturskildring  - Hvalfangstmuseet

 

Frodig fangst og naturskildring  

 

Hvalfangstmuseet og stiftelsen South Georgia Heritage Trust kan nå presentere en ny utgivelse av boka Nakent Land. Boka lanseres  lørdag 22. april klokken 1315 i den gamle salen på Hvalfangstmuseet. Stig Tore Lunde forteller om bakgrunnen for samarbeidet og knytter noen eksempler fra boka til  dyrearter som er stillt ut i salen.

 

Boka er publikasjon nr. 35 fra Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum. Utgivelsen er et av flere arrangement i anledning Hvalfangstmuseets hundreårsmarkering.

 

Den britiske zoologen Leonard Harrison Matthews var kjent for sin forskning på sjøpattedyr. Men, han skrev også flere bøker som ble populære. Nå kommer den eneste norske tittelen, Nakent land, ut på nytt. I boka gis det en frodig beskrivelse av møtet med fangstfolkene fra Norge som var i full sving på midten av 1920-tallet. Ellers er det rike dyrelivet på øya i sentrum for oppmerksomheten.

 

Boka Nakent land ble første gang gitt ut i Norge i 1956. Da var fortsatt norske hvalfangere i aktivitet i Sørishavet. I boka beskriver forfatteren møtet med de norske fangstfolkene på Sør Georgia på 1920-tallet.

 

Forfatteren Leonard Harrison Matthews (1901-1986) var en britisk zoolog som ble spesielt kjent for sin forskning på sjøpattedyr. Han deltok i flere år (1924-27) på de britiske Discovery-ekspedisjonene. Det var på denne måten han kom i kontakt med nordmennene på Sør Georgia.

Det er pingvinene som regjerer nå det gamle fangstmiljøet i Strømness på South Georgia

Det er pingvinene som regjerer nå det gamle fangstmiljøet i Strømness på South Georgia

Et av oppholdene her varte i hele 18 måneder. Harrison Matthews ble senere forskningsansvarlig for Zoological Society of London og var medlem i Royal Society. Nakent land er et sammendrag fra bøkene Wandering Albatross (1951) og Sea Elephant (1952)

 

Stig Tore Lunde er rådgiver ved Hvalfangstmuseet ogvil gi en presentasjon av boka. Under presentasjonen vil det bli knyttet kommentarer til dyr som omtales i boka. En rekke av disse artene er stilt ut i den gamle salen som vil være åpen for publikum under arrangementet.

 

Boka vil bli solgt under arrangementet.