Tweet This
Back to All Events

Foredrag om russisk kirkearkitektur - Tønsberg

Nytt foredrag i Zazjigalka, venner av russisk kultur: Kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen: Himmerikets avglans - russisk kirkearkitektur gjennom 1000 år