Tweet This
Back to All Events

Prosakurs med Gro Dahle 13.-15. mars 2017 - Hotell Borge


Timeplan Mandag 13. mars kl 11 - 13: Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa? Prosaens under-sjangre: Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman Hva er en karakter? Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner Minner Fantasi, fantasireise, suggesjon Lunsj kl 13 – 13.45 kl 13.45 – 17 Karakter-arbeid: Jeg er ikke alltid jeg! Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv – friskrift, råskrift Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer Konstruksjon – å bygge en karakter ticks, flaws, sykdom, nevrologi, psyk. Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de) Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset) Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm) Indre monolog 17– 18 Hvordan skrive et barn Å se med barnets øyne. Det konsekvente barneperspektivet Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca Barn er fundamentalt forskjellige fra voksne: en annen måte å være i verden på, å tenke på, forstå på, føle på Det egosentriske barnet, mangler perspektiv, annerledes empati Det omnipotente barnet Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter Det besjelede universet, en animistisk verden Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende Eksistensielle, alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog Mangel på konsekvens, konstans og konservering: lengde,mengde,størrelse, tid (mangel på tidsforståelse) Konkrete forklaringer av abstrakte emner Kunstige forklaringer, ”fantasifull” vitenskap og forståelse av verden Symbol-lek – late som, begrensede klasser og kategorier 18 – 19 oppgave på egenhånd : 3 - 7 korttekster som henger sammen Middag kl 19 Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke! Printe ut tekst, Jorunn tilgjengelig for print mellom 21 – 22 Tirsdag 14. mars Frokost 8 – 9 kl 9 – 10.: Gjennomgang av oppgava 10 – 11 Temperament, temperatur, tempo 11 – 12.30 : Karakter-typer Ikoner og arketyper Metaforiske karakterer – besjeling, personifisering, allusjon, metafor kl 12.30 – 13.30 Tid, Sted, Situasjoner Lunsj kl 13.30 – 14.30 kl 14.30 – 16 Motor Hemmeligheter, Kontraster, Overraskelser, Konflikter kl 16.30 – 18 Bipersoner og replikker Konflikt og kontrast og hemmeligheter Å snakke sammen, å snakke forbi hverandre, å sneie, ulike stemmer/ståsted replikk-vekslinger, indirekte tale, enkeltstående replikker. Løveid-metoden Plot – 36 grunnsituasjoner 18 – 19.30 oppgave på egenhånd novelle eller første kapittel Middag kl 19.30 Jobbe på egenhånd Printe tekst, Jorunn tilgjengelig for print mellom 21 – 22 Onsdag 15. mars Frokost 8 – 9 9 – 11 Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien 11 - 12: Dramaturgi – Strukturer, rammer og linjer Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor) 14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, siksaken (kontrast)) 12 – 13: Undertekst og dimensjon Å legge inn undertekst, spor, mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon. Titler Lunsj kl 13 Obs: Vi går ut ifra 12 deltagere disse 20-timers kursene. Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset. Praktisk informasjon og priser på Gro Dahles skrivekurs på Hotell Borge 2017 http://goo.gl/e7h3Du Ved påmelding til Gro Dahles skrivekurs på Hotell Borge send mail til Jorunn Greiff Solli eller sms / ring 97123102 Med følgende informasjon: Fullt navn: Telefonnummer: Fullpensjon Ja / Nei: Mat: (Allergier? Vegetarianer. Veganer?): Andre ting vi bør vite i forkant?: Skal fakturaen sende til noen andre enn kursdeltageren?: Kursene til Gro Dahle er for alle: Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere. Kurs med to overnattinger i enkeltrom og fullpensjon: 6000,- Kurs uten overnatting og middag: 5000,- Skulle noen uten fullpensjon ønske middag, må det avtales direkte med hotellet på forhånd. Deltagerene betaler direkte til hotellet. Prisen er mellom 250,- og 300,- Ekstra overnatting i forkant eller etterkant av kurset, må avtales direkte med hotellet og betales direkte til dem. Prisen er 475,- Hvis dere synes det går lang tid mellom måltidene, ta gjerne med noe smått å spise til kaffen eller teen som serveres under selve kurset. Husk å ta med noe å skrive med og på. Alle må sjekke ut av rommene før klokka 11.00 på onsdag. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto 0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset. Betaling fra utlandet: BIC:DNBANOKKXXX Elektronisk IBAN-kontonummer: NO1305397163808 Papirformatert IBAN-kontonummer: NO13 0539 7163 808) Vil dere være med i hemmelig gruppe på facebook for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende med en venneforespørel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Du er et tastetrykk unna å melde deg ut. Sted: Hotell Borge ligger ved Husøysundet midt i Tønsberg / Nøtterøy-skjærgården Tlf: 33 38 18 50 Hotellet ligger kun 10 minutters kjøring fra Tønsberg, 40 minutter fra Torp flyplass og snaue 1,5 timers kjøring fra Oslo. Buss går en gang i timen fra Tønsberg rutebilstasjon til Husøy brygge. Busstider: Fra Tønsberg til Husøy Brygge: (Går ikke på søndager) HeR Fra Husøy brygge til Tønsberg HeR http://vkt.reiseinfo.no/ruter/r/109.htmTønsberg Taxi: 33 30 11 11 Passord til Internett Hotell Borge: 0212102121