Tweet This
Back to All Events

Foredrag om utrgravningene ved Hesby i Vestfold - Finn frem arkeologen i deg! - Midgard historisk senter

På onsdag kan du lære mer om utgravningene ved gården Hesby i Vestfold og hva de fant der, samt arkeologiske metoder og analyser. Finn frem arkeologen i deg og bli med :-)

Onsdag 1. mars kommer Martin Gollwitzer og forteller oss om utrgravningene ved Hesby i Vestfold.

For noen år siden gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologiske utgravninger ved gården Hesby i Vestfold. Der ble det gjort flere spennende funn fra jernalder, blant annet ble det funnet graver og en brønn.

I forbindelse med utgravningene og bearbeidingen av funnene ble det brukt forskjellige moderne dokumentasjonsmetoder og naturvitenskaplige analyser. Foredraget viser hvordan samspillet mellom tradisjonelle arkeologiske- og moderne naturvitenskaplige metoder kan bidra til ny kunnskap.

Resultatet av utgravningene og analysene gjør det mulig å rekonstruere gården Hesbys historie fra sen bronsealder til vikingtid. Foredraget viser hvordan moderne arkeologi fortolker arkeologiske funn.

Martin Gollwitzer er arkeolog og jobber ved fylkeskonservatoren i Vest-Agder

Éntre: kr. 120,- 
Dørene åpner kl. 18.00
Kaffe og vafler i kaféen
Begrenset antall plasser