Tweet This
Back to All Events

Skatte- og regnskapskurs i Scandic Park Sandefjord

Går du på dette kurset vet du at du ikke har gått glipp av viktige endringer!

På Skattebetalerforeningens årlige skatte- og regnskapskurs gjennomgår vi nyheter innen skatt/avgift og bokføring/regnskap/revisjon for 2017 og 2018.

Skatt/avgift
- Endringene i skattesatser, innslagspunkt mv. for 2017 og 2018
- Nye pendlerregler fra 2018. Hvordan kommer en best ut?
- Hvordan tilpasse seg endringene i beskatning av eierinntekter på en fornuftig måte? Er det lurt å ta ut renteinntekter i stedet for utbytte?
- Justeringer i formuesskatten – endret verdsettelse av aksjer mv. med tilhørende gjeld.
- Ny IPS – bør den velges foran frivillig pensjonssparing for næringsdrivende?
- Innstramminger i firmabilreglene. Elbiler straffes.
- Korttidsutleie av egen bolig blir skattepliktig – vi ser på avgrensningene. Er det tilpasningsmuligheter?
- Nye regler for skattegunstige investeringer i oppstartsselskap – her er det mye å hente for den våkne.
- Praktiske erfaringer med ny skatteforvaltningslov. Hvilke regler er viktigst å kjenne til? Hvor er det dyrt å gjøre feil?

- Bokføring/regnskap/revisjon
- Aktuelle nyheter på bokføringsfronten, herunder oppdatert GBS 9 om dokumentasjon og bokføring/avstemming av innførselsmerverdiavgift.
- Regnskapsføring av aksjonærlån, utbytte og tilbakebetaling av aksjonærlån – praktiske eksempler.
- Hovedpunktene i forslag til ny revisorlov.
- Forslaget til ny regnskapslov/nye regnskapsstandarder etter -
Finansdepartementets innstilling juni 2017 – hva ble igjen av forslaget fra lovutvalget?
- Nye lovregler for personvern – hva må regnskapsførere og revisorer passe på?
- Aksjelovsendringer – dette var forslagene og dette ble vedtatt.
- Andre nyheter og aktuelle dommer og uttalelser for regnskapsførere og revisorer.

Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2017 og 2018. Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.

På kursene i desember er naturligvis julemat inkludert i lunsjbufféen – ta gjerne med dine kollegaer til en hyggelig juleavslutning.

Kursdokumentasjon
Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert.

Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2018.

Målgruppe
Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater.