Tweet This
Back to All Events

Alor nettverkssamling - Buskerud, Vestfold og Telemark - Quality Hotel Tønsberg

Alor-nettverk er en møteplass hvor du inviteres til å utveksle erfaringer knyttet til arbeidsliv, rusbruk og avhengighetsproblematikk. Fokus er både på forebygging, å komme inn tidlig, og oppfølging av ansatte med avhengighetsproblematikk. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.

Program og påmelding: 
https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/alor-nettverkssamling-buskerud-vestfold-og-telemark/