Tweet This
Back to All Events

Kick off! - Hjertnes kulturhus

Velkommen til kick off for frivillighetssatsning i Sandefjord!

Onsdag 1. november kl. 11.30 - 16.00 på Hjertnes kulturhus i Sandefjord.

Petter Nyquist også kjent som Petter Uteligger kommer for å snakke om sine 52 dager på gata. Kick off er starten på en frivillighetsatsning der frivilligheten innen helse, sosial og omsorg skal styrkes igjennom prosjektet "Et styrket felleskap".

Det kommer mange spennende foredragsholdere, kommer du? 

Målgruppen for arrangementet er alle medarbeiderne innen helse, sosial og omsorg i Sandefjord kommune, frivilligheten, politikere og næringslivet. 

Påmelding innen 16. oktober.