Tweet This
Back to All Events

Truckfører kurs i Sandefjord HELG 07.10 fra 3990 kr - Vancowill industrial solutions As

TEORI TIL 3990 KR

TEORI OG PRAKSIS T1 - T4 TIL 6900 KR

UKESKURS: TIRSDAG OG ONSDAG

HELG KURS: LØRDAG OG SØNDAG

PRAKSIS STARTES UKA ETTER ENDT TEORI

Vancowill industrial solutions As vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. 

Hoved punkter i opplæringen er

Sikkerhetsopplæring, lover, forskrifter
Trucktyper
Elektrisk truck – konstruksjon
Stabilitet
Dagligkontroll og vedlikehold
Material og godshåndtering
HMS
Riktig bruk av truck


Vancowill Industrial Solutions tilbyr også praktisk opplæring.

Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck t.o.m. 10 tonn.