Tweet This
Back to All Events

Ragnar Sør Olsen og Røshnes Jazzband - CD-lansering på Hvalfangstmuseet - Sandefjord

Plakat--web-GÅ-AN_A3.jpg

CD-lansering på Hvalfangstmuseet lørdag 7.oktober, Kl. 16.00
GÅ AN
Ragnar Sør Olsen og Røshnes Jazzband spiller fra sin rykende ferske
CD om hvalfanger’n, hans minner og meritter.
Du tas med på en musikalsk seilas i hvalfangerens univers, fra nord til
sør, på kryss og tvers, fra Arktis til Antarktis. Du blir kjent med
førstereisgutten og folka på feltet. Reder, flenser, koker og smed.
Skipper og skytter, skjærer og separatormann. Kjeletømmer og lemmer,
en altmuligmann, og flere med han.
Og, det er ingen hemmelighet at mange av hendelsene har sitt utspring
fra oppblomstringstida i Sandefjord og Vestfoldbyene.
Verket er ført i pennen av visesanger, tekst og tonesmed Ragnar Sør
Olsen og utgis på Grappa Musikkforlag AS.
Det blir framført smakebiter fra CD’en og anledning til å kjøpe den.
Gratis inngang på arrangementet.

Om Ragnar Sør Olsen: www.rsolsen.no
Om Røshnes Jazzband: www.roshnesjazzband.no
For mer informasjon om arrangementet: www.hvalfangstmuseet.no