Tweet This
Back to All Events

Høstfestival Public - Horten Aktivitetssenter

Velkommen til årets Høstfestival på Horten aktivitetssenter.
Vi selger 2-dagerspass til kr 250,- i resepsjonen på senteret.
Program:
Torsdag 19. oktober
Kl. 12.00 Åpning med Husbandet
Kl. 12.25 Foredrag m/ Odd Einar Dørum "Frivillighet for alle - glede utfordring og vekst i et samfunnsperspektiv"
Kl. 13.30 Foredrag m/ Bjarne Ekeberg "Lyst på livet"
Kl. 13.45 Konsert "Med Evert Taube gjennom fire verdensdeler". Harald Ringås og Kjell Roymond Olsen
Kl. 15.00 Paneldebatt - Svein Roppestad m/ gjester. "Hva gjør Horten til Horten"
Kl. 16.00 Whisky-kurs m/ smaking. "Scotland Malts" m/ Kenneth Næss fra Tunsberg Whiskylaug. Egen påmelding - pris kr 100,-
Kl. 17.00 Torsdagsdans med Husbandet
Kl. 18.30 Foredrag m/ Jan Ingar Hansen "Angrepet på Horten"
Kl. 19.00 Konsert m/ Knut Roppestad (dørene stenger kl. 21.00)

Fredag 20. oktober
Kl. 12.00 Åpning dag 2 med Husbandet
Kl. 12.30 Underholdning m/ Teater Ibsen - "100 år med Vera Lynn"
Kl. 13.30 Foredrag m/ Zvonimir Vojtulek "Mitt liv"
Kl. 14.30 Underholdning v/ Horten kulturskole
K. 14.50 Avslutning med Husbandet

Med forbehold om feil/endringer.