Tweet This
Back to All Events

Småspeidersamling på Karlsvika - Tønsberg, Norge

Lørdag 14.oktober ønsker vi velkommen til den årlige småspeiderdagen. Også i år arrangeres den på Karlsvika utenfor Tønsberg. Dette er en aktivitetsdag for alle oppdagere og stifinnere i Vestfold.

Dagen baseres på at hver speidergruppe har en/flere aktiviteter med varighet ca. 15 minutter som kan utføres av en patrulje samtidig. Hver patrulje går samlet til den enkelte aktivitet.

NB: Hver speidergruppe må stille med like mange aktiviteter som patruljer fra gruppa. 

Det er viktig at lederne på aktivitetene er klar over at det på denne dagen deltar barn i forskjellig alder, så sørg for at det er muligheter til gjennomføring etter alderen. Eksempelvis ved kasteaktiviteter avpasses avstanden.

Vi starter med felles åpning kl. 11 og har felles avslutning kl.15.

Alle må ta med:
- Klær og sko etter vær (vi er ute hele dagen uansett vær)
- Sitteunderlag
- Matpakke og drikke
- Sekk til å bære alt i

Så sier vi vel møtt til tauleker, kanopadling, hinderløype, klosser, stylter og mange flere aktiviteter!

Ønsker noen grupper å overnatte fra fredag til lørdag er dette selvfølgelig ok, men det ordnes av hver enkelt gruppe. Toalettene på Karlsvika vil være tilgjengelige.

Invitasjonen er også sendt pr e-post til alle gruppene onsdag 6.9 - via gruppelederne.

Velkommen!