Tweet This
Back to All Events

Budskap og bilde ved Lucas Cranach og Martin Luther - Sandefjord bibliotek

«Budskap og bilde – Lucas Cranach og Marthin Luther»
v/tidligere prost i Larvik, Terje Fonk Fonk vil ta oss med inn i Luthers og Cranach sin verden. De to var nære venner. Cranarch ble kunstneren som malte reformasjonen. Cranach sine bilder ble et sterkt pedagogisk redskap i formidling av reformasjonens innhold ut
mot folket.

Billett: Kr 100. Medlemmer av Sandefjord Kirkeakademi, gratis.