Tweet This
Back to All Events

H.M.K Gardes Musikkorps - Hjertnes Kulturhus

Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps er organisert som et symfonisk janitsjarorkester og rekrutteres etter prøvespill blant dyktige amatører, eventuelt musikere med konservatorie- eller høyskolebakgrunn. Den daglige tjeneste i hovedkorpset er i all hovedsak rettet mot musikalsk og drillmessig utdanning. Selv om avdelingen er en ren oppvisningsenhet utdannes fortsatt gardistene innen grunnleggende feltdisipliner. Verdien av nettopp slik utdanning bidrar i stor grad til følelse av mestring også utenfor drillarenaen.

Innledningsvis legges det stor vekt på konsertvirksomhet og de tradisjonelle seremonier hvor musikk har en sentral plass, deretter mer spesifikk tjeneste sett opp mot selve oppvisningsprogrammet. I løpet av perioden avholdes en rekke større og mindre konserter til stor glede for det allmenne publikum, men også som en viktig motivasjonsfaktor blant tjenestegjørende soldater over det ganske land. 
Hovedkorpset har blant annet en målsetting om å være synlig i de miljøer hvor man kan virke rekrutterende med tanke på fremtidige gardemusikere.

Selv om tjenesten rundt oppvisningsprogrammet opptar mye av gardistenes hverdag, foregår det også aktiviteter innen storbandmusikk og generelt ensemblespill. Hovedkorpset med dets brede repertoar representerer dermed en unik ressurs som i tillegg til tradisjonelle militære oppdrag, også blir benyttet under veldedighetsarrangement hvor både barn og ungdom er i fokus.