Tweet This
Back to All Events

17. mai i Tønsberg - Program

17. mai i Tønsberg

Tønsberg kommune har lagt ut programmet på 17. mai:

Her er programmet for nasjonaldagen 17. mai 2016

07.00: Musikk i gatene med Tønsberg Janitsjarkorps

07.30: ”Morgenkonsert” på Slottsfjellet med Tønsberg Musikkorps av 1919
07.58: Salutt fra Slottsfjellet
08.00: Speiderne heiser flaggene ved Slottsfjellstårnet
           Velkommen ved leder av 17. mai komitéen Marianne Gran
           Ordfører Petter Berg hilser nasjonaldagen
           ”Nasjonalsangen”, første og to siste vers, forsangere Tønsbergs Sangforening
08.20: Bekransninger:
           Svend Foyns bauta ved Domkirken v/sjøkaptein Kay O. Myhre
           Carl Stoltenbergs bauta i Stoltenbergsparken v/ Terje Olsen
           Roald Amundsens bauta i Sprutparken fra idrettsorganisasjonene v/Arne Johnsen

10.05: SALUTT
10.00: Barnetogets oppstilling fra Hvalenkrysset /Farmandstorvet
           Toget stiller opp slik:

Politiet, Tønsberg Janitsjarkorps , speidernes flaggborg, byens fane, vektere, ordfører, 17. mai -komiteen, Bystyret, Utvalg for barn og unge, Volden og Ringshaug Skolekorps, Ringshaug skole, Ringshaug ungdomsskole, Volden skole, Søndre Slagen skolekorps, Sandeåsen skole, Husvik skole, Presterød skole, Elihu kristne grunnskole, Søndre Slagen skolekorps/junior, Træleborg skole, Byskogen skole, Sem skole, Tønsberg Montesorri grunnskole, Barkåker skole, Oseberg Musikkorps og Slagen Musikkorps, Presterød ungdomsskole, Kongseik ungdomsskole, Eik og Klokkeråsen skoleorkester, Eik skole, Granly skole- Eik, Tønsberg Musikkorps av 1919, Greveskogen VGS, Færder VGS

17. mai - toget går følgende rute fra Farmandstorvet
Møllegaten, Halfdan Wilhelmsens allè, Stenmalveien (rundt Midtløkken), Skiringsals gate, Kong Oscars gate, Halfdan Wilhelmsens allè , Christian Fredriks gate, Håkon Femtes gate, Adlers gate, Huitfeldts gate, Kaptein Hoffs allé, St. Olavs gate, Storgaten til Gunnarsbøparken


Vi minner om parkeringsforbudet i hele 17. mai ruten fra kl. 07.00-18.00.Feilparkerte biler taues bort for eiers regning.
Parkering for forflytningshemmede er i Kaptein Hoffs allé.


Ballongsalg før kl. 12.00 skal bare skje på Farmandstorvet

Program i Gunnarsbøparken
Velkomstord ved leder i 17. mai - komitéen, Marianne Gran
”Ja vi elsker”, første og to siste vers, Forsanger Inger Adele Stavik
Elevene fra Ringshaug skole: Saara Sipilä- Kristoffersen og Emilie Bergtun-Henriksen
hilser toget
Tale for dagen : Mohammed Usman Rana
Tønsbergsangen -  to første og siste vers,  forsanger Inger Adele Stavik
Avslutning ved leder i 17. mai - komitéen Marianne Gran
Kiosksalg før og under arrangementet


12.15 Festgudstjeneste i Domkirken
Domprost David Gjerp og domkantor Arne Rodvelt Olsen
Tønsbergs Sangforening synger

13.15: Minnehøytidelighet i Minneparken
Kransnedleggelse og tale ved domprost David Gjerp
Tønsberg Sjømannsforening deltar
Tønsbergs Sangforening synger

13.00: Konsert ved Tollboden - Tønsberg Musikkorps av 1919

13.00: Konsert ved sykehuset - Tønsberg Janitsjarkorps

14.30: Slagen Musikkorps spiller ved Marie Treschows Sykehjem

15.15: Slagen Musikkorps spiller ved Nes SykehjemLOKALE ARRANGEMENTER


BARKÅKER
13.45 Oppstilling til barne- og borgertog ved skolen. 
14.00 Toget går. Tønsberg Musikkorps av 1919 spiller. Nasjonalsang og tale for dagen. 
Fra 14.45 Aktiviteter og leker for barna. Kiosksalg, kaker og kaffe. 
Dagen avsluttes med loddtrekning.

BYSKOGEN SKOLE
13.45 Barnetog fra Solvangkirken
14.00-16.00 Arr. på Byskogen skole

EIK SKOLE
14.15 Oppmøte på sykkelstien mellom Eik skole og Eik bo- og behandlingssenter.
14.30 1. klasse synger for Eik bo- og behandlingssenter, akkompagnert av Eik og Klokkeråsen Skoleorkester. Togrute: Jutulveien - Beates vei - Snarveien - Eikveien - Jutulveien
Toget avsluttes på Eik skole


ELIHU KRISTNE GRUNNSKOLE
14.00: Arrangement på skolen
Underholdning.


GRANLY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE EIK
12.30 Familiegudstjeneste kl. 12.30
13.15 Spising for barna i gymsal og samling i skolegården

HUSVIK SKOLE
14.00 Oppmøte på parkeringsplassen ved Jarlsø
14.30 Toget går fra Jarlsø til Husvik skole
15.00 Tradisjonelt program med leker, pølser, is og loddsalg
Ca. 17.00 Det offisielle programmet avsluttes

PRESTERØD BARNESKOLE
13.15 Oppstilling av tog ved Flintbanen
13.30 Toget går
14.00 Toget ankommer skolen og kantina åpner salget av kaker og kaffe mm.
14.00- 16.00 Leker og aktiviteter for barna


RINGSHAUG SKOLE
08.00 Flaggheising på skolen v/Volden og Ringshaug skolekorps
14.15 Korpset spiller på Maribu aldershjem
14.30 Avgang 17. mai tog fra Maribu til Ringshaug skole
15.00-17.00 Arrangement på skolen


SANDEÅSEN SKOLE
13.30 Toget går fra Gudruns vei til Sandeåsen skole, Søndre Slagen skolekorps spiller
Arrangement på skolen
Leker for barna, kiosk, loddsalg og salg av gassballonger.


SEM SKOLE
13.30 Oppstilling for barne- og borgertoget i skolegården.
14.00 Salutt. Toget går fra skolen
14.30 Program på skolen med tale og leker for barna. 
Salg av kaffe, kaker og lodd


TRÆLEBORG SKOLE
14.30- 16.30 17.mai feiring ved Træleborg skole


TYTTEBÆRLØKKA VEL
12.30: Arrangement på Løkka


TØNSBERG MONTESSORI GRUNNSKOLE (tidligere Jareteigen)
12.45 Oppmøte til borgertog i skolegården. 
13.00 Toget går langs Hortensveien og retur til skolen
          Arrangement på skolen

VOLDEN SKOLE
13.00 Besøk fra Volden og Ringshaug skolekorps
13.15 Tog
Det blir underholdning, loddsalg, leker og konkurranser. 
Ta gjerne med egne stoler og campingbord. 
Ta med kontanter!

17.00 Russetogets rute: Oppstart ved Jernbanen, Halfdan Wilhelmsens allè, Møllegaten, Storgaten til Gunnarsbøparken

KVELDSPROGRAM
22.00 Oppmøte i Gunnarsbøparken – underholdning
22.30 Avgang fakkeltog
23.00 Musikk og fyrverkeri – Tønsberg Brygge


Tønsbergsangen
Du mer end tusenaars, gamle by,
som løfter flaget i dag mot sky
og hører tolket av hele folket
dit gamle ry.

Du skinned fagert i morgengry,
og endnu staar du i dag som ny
og bryter baner, hvor hvite svaner
mot maalet fly.

Saa stig med landet i morgen ny,
du mer end tusenaars gamle by!
Nu er det daget, nu løftes flaget
med gammelt ry.