Tweet This
Back to All Events

Vestfold Festspillene 6.-27.JUNI 2015


Når? 
6. - 27. juni 2015
For program se arrangør sin nettside HER. 
Billetter kan kjøpes HER. 

Sjekk ut Facebooksiden HER. 

Om Vestfoldfestspillene:

Vestfoldfestspillene, stiftet 1991, er eiet av Vestfold fylkeskommune og fylkets fjorten kommuner.

VIRKSOMHETSIDÉ

Vestfoldfestspillene skal presentere musikk og annen scenekunst på høyt kunstnerisk nivå for flest mulig mennesker og være den viktigste formidler av dette i Vestfold
Vestfoldfestspillene skal bringe prosjekter og arrangementer til fylket som ellers ikke ville funnet sted
Vestfoldfestspillene skal i sitt program være aktuell i spennet mellom tradisjon og nyskaping

VISJON

Vestfoldfestspillene beveger og beriker!

POSISJON

Vestfoldfestspillene skal være fylkets viktigste kulturaktør, en referanse og en inspirator for kulturlivet og publikum i hele fylket.

KUNSTNERISKE OPPDRAG

De kunstneriske satsningsområder ligger i sjangrene klassisk musikk, jazz og verdensmusikk.

Vestfoldfestspillene skal:

presentere klassisk musikk i dialog og bevegelse med andre musikalske kulturer
utvide horisonten mot egen historie og samtid, egen kultur og mot fremmede kulturer
være aktuell i spennet mellom tradisjon og nyskaping
utvikle konsertarenaer som forsterker møtet mellom kunsten og publikum

SAMFUNNSOPPDRAG

Vestfoldfestspillene skal:

bevege mennesker fysisk, emosjonelt og tankemessig
aktualisere viktige samfunnstema
bidra til økt forståelse av kunsten og kulturens betydning for menneske og samfunn
skape positive ringvirkninger for reise- og næringsliv
profilere Vestfold som kulturfylke
bidra til økt kulturkonsum i Vestfold                                                                                                  
gjøre Vestfold attraktivt som reisemål, bosted og område for næringsetablering