Tweet This

Color Line bygger verdens største hybridskip for ruten; Sandefjord - Strømstad

Color Line og Ulstein verft inngår intensjonsavtale om bygging av verdens største hybridskip

Color Line og Ulstein Verft har i dag inngått en intensjonsavtale om bygging av verdens største hybridskip. Skipet er planlagt satt inn i trafikk på strekningen Sandefjord-Strømstad fra sommersesongen 2019. Fergen blir en plug-in hybrid, der batteriene lades via en strømkabel med miljøvennlig strøm fra eget landstrømanlegg eller lades om bord fra skipets generatorer.

Skipet med arbeidsnavnet «Color Hybrid» vil ha nesten dobbel kapasitet som M/S Bohus, som etter planen skal fases ut når den nye fergen skal settes i drift sommeren 2019. Skipet vil ha full batteridrift inn og ut fjorden til Sandefjord. Den vil derfor ikke gi utslipp til luft av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser i dette området.

- Inngåelsen av intensjonsavtalen representerer et betydelig skritt for å realisere verdens største plug-in hybrid skip, og det er svært gledelig at norsk verftsindustri har vist seg internasjonalt konkurransedyktig, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line. Miljø er en akselerator for Color Line, der selskapet blant annet har installert landstrøm i Oslo, Larvik og Kristiansand.

Med landstrøm i Sandefjord vil alle norske havner til Color Line ha landstrømanlegg. - Vi har ambisjoner om å være ledende innen europeisk nærskipsfart, og «Color Hybrid» er et nytt bevis på dette, sier Kleivdal i Color Line. Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip registrert i norsk skipsregister og med norsk hovedkontor. Satsingen på nytt skip med ny miljøteknologi skjer blant annet fordi selskapet gjennom regjeringens maritime strategi har fått tilnærmet like rammevilkår som sine konkurrenter i Norden, sier Trond Kleivdal. Verdens største plug-in hybridferge vil være 160 meter lang, og ha en kapasitet på 2 000 passasjerer og ca 500 biler. Skipet vil gi betydelig økt kapasitet på strekningen mellom Norge og Sverige, og vil representere et utvidet og forbedret servicetilbud om bord og dermed en ny og bedre reiseopplevelse.

 

Om Color Line

 

Color Line AS er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier med ca. 2 200 årsverk i fire land. Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip registrert i norsk skipsregister og med norsk hovedkontor. Årsomsetningen er rundt fire mrd. kroner. Årlig reiser i underkant av 4 mill. personer til og fra Norge med selskapets skip, hvorav halvparten er utenlandske gjester

 

Selskapet transporterer over 900 000 personbiler og ca. 170 000 trailere (12m). Rederiet har i dag en operasjonell flåte på seks skip, og opererer fire internasjonale fergelinjer mellom sju havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Color Line har i perioden 2004-2012 investert ca. 8 mrd. NOK i nye skip, infrastruktur og konsepter. Selskapets visjon er å bli Europas beste innen cruise og transport.